KİŞİSEL VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU

 İşbu Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu (“Form”), veri sahiplerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununda belirtilen haklarını kullanmak için yapacakları başvurularda kullanılması amacıyla oluşturulmuştur. Bu kapsamda, kendinizle ilgili;

  1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2.  Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 
  3.  Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 
  4.  Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  6.  Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  7. (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, haklarına sahipsiniz. Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilerin doğru ve güncel olması önemlidir. Bu nedenle kişisel verilerinizde bir değişiklik meydana geldiğinde lütfen bize bildiriniz. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında aşağıda yer alan bilgileri ve talebinizi belirtiniz.
BAŞVURU SAHİBİNE İLİŞKİN BİLGİLER
Adı Soyadı                              : 

T.C. Kimlik Numarası            :

Telefon Numarası                   : 

E-posta                                    : 

Şirketimizle Aranızdaki İlişki :                  

Adres                                        :

 

BAŞVURU SAHİBİ TALEP DETAYI